Corinex se stává členem představenstva PRIME Alliance

Zveřejněno na
4. března 2024
Poslední aktualizace
22. dubna 2024
Solární panely a větrné turbíny s logem Corinex na vrcholu

Společnost Corinex byla zvolena nejnovějším členem představenstva organizace Corinex, což je významný krok, který podtrhuje její závazek rozvíjet technologie inteligentních sítí spolu s největšími utilitami a inovátory v oblasti sítí. PRIME Alliance.

Společnost Corinex, přední poskytovatel řešení pro flexibilitu sítí v energetickém sektoru, přináší bohaté odborné znalosti v oblasti technologií inteligentních sítí, čímž podporuje poslání aliance PRIME podporovat rozvoj a zavádění technologií inteligentních sítí po celém světě.

Jmenování společnosti Corinex do představenstva PRIME Alliance odráží uznání průmyslu za její odhodlání podporovat pokrok v oblasti řízení energie, flexibility sítě, odolnosti a udržitelnosti. Společnost Corinex má za sebou prokazatelné výsledky v poskytování špičkových řešení a je připravena hrát klíčovou roli při utváření budoucnosti inteligentních sítí. Toto jmenování přichází v klíčové době pro energetický průmysl, který prochází rychlou transformací na digitalizovanou budoucnost.

Společnost Corinex uznává, že zavedení otevřených, veřejných a nechráněných standardů je nezbytné pro zajištění bezproblémové integrace a širokého přijetí řešení inteligentních sítí. Aktivní účastí ve standardizačním úsilí chce společnost Corinex přispět k vývoji spolehlivých směrnic, které budou přínosem pro celý ekosystém inteligentních sítí.

Díky vyššímu postavení v průmyslové alianci se snažíme zajistit vysokorychlostní připojení, flexibilitu a odolnost sítě a efektivní řízení komunikace přes síť, abychom mohli řešit převratné změny, jako je kolísavá poptávka po elektřině a dekarbonizace.

Větrné turbíny na volném prostranství
Větrné turbíny na volném prostranství

Společnost Corinex uznává, že zavedení otevřených, veřejných a nechráněných standardů je nezbytné pro zajištění bezproblémové integrace a širokého přijetí řešení inteligentních sítí. Aktivní účastí ve standardizačním úsilí chce společnost Corinex přispět k vývoji spolehlivých směrnic, které budou přínosem pro celý ekosystém inteligentních sítí.

Díky vyššímu postavení v průmyslové alianci se snažíme zajistit vysokorychlostní připojení, flexibilitu a odolnost sítě a efektivní řízení komunikace přes síť, abychom mohli řešit převratné změny, jako je kolísavá poptávka po elektřině a dekarbonizace.

Technologie inteligentních sítí umožňují budoucí přechod na novou energetiku
"Naše zaměření na inovace se bez problémů shoduje s posláním aliance PRIME a jsme rádi, že můžeme i nadále přispívat svými odbornými znalostmi k podpoře interoperability, bezpečnosti a udržitelnosti v energetickém sektoru."

Jan Sobotka - ředitel pro strategii a marketing

Aliance PRIME přilákala jako členy některé z nejznámějších světových klíčových hráčů v oboru, včetně utilit, výrobců měřičů a polovodičových čipů, IT a dalších společností souvisejících s odvětvím inteligentních sítí.

Společnost Corinex svým vstupem do představenstva potvrzuje svůj závazek aktivně utvářet budoucnost inteligentních sítí, ovlivňovat průmyslové standardy a spolupracovat s klíčovými zúčastněnými stranami na podpoře inovací a růstu v tomto odvětví. Kromě toho společnost plánuje vyvíjet řešení, která neustále urychlují přechod k dekarbonizované budoucnosti a která dodržují standardy aliance PRIME pro udržitelné a čisté technologické inovace.

Pohled na moderní chytré město
Pohled na moderní chytré město

Aliance PRIME přilákala jako členy některé z nejznámějších světových klíčových hráčů v oboru, včetně utilit, výrobců měřičů a polovodičových čipů, IT a dalších společností souvisejících s odvětvím inteligentních sítí.

Společnost Corinex svým vstupem do představenstva potvrzuje svůj závazek aktivně utvářet budoucnost inteligentních sítí, ovlivňovat průmyslové standardy a spolupracovat s klíčovými zúčastněnými stranami na podpoře inovací a růstu v tomto odvětví. Kromě toho společnost plánuje vyvíjet řešení, která neustále urychlují přechod k dekarbonizované budoucnosti a která dodržují standardy aliance PRIME pro udržitelné a čisté technologické inovace.

O společnosti PRIME Alliance

Aliance PoweRline Intelligent Metering Evolution (PRIME) je vyspělý, konsolidovaný a celosvětově rozšířený standard komunikace po elektrické síti (PLC) pro pokročilé aplikace měření, řízení sítě a monitorování aktiv. Ve více než 15 zemích světa je nasazeno přes 20 milionů měřičů PRIME.