Vedoucí tým

Tým vedoucích pracovníků společnosti Corinex je páteří naší činnosti.