Novinky a události

Co se děje ve společnosti Corinex
Průmyslový výzkum
Inteligentní sítě umožňují efektivní přechod na novou energetiku

IEF zdůrazňuje význam inteligentních sítí pro podporu přechodu na novou energetiku

IEF zjišťuje, jak mohou inteligentní sítě umožnit integraci obnovitelných zdrojů energie a zlepšit účinnost distribuce energie.
14. března 2023
Průmyslový výzkum
Město s inteligentními sítěmi v noci

Zpráva IEA uvádí, že investice do inteligentních sítí se musí do roku 2030 více než zdvojnásobit.

Podle IEA je třeba do roku 2030 více než zdvojnásobit investice do inteligentních sítí, aby se dosáhlo cíle Net Zero 2050.
28. února 2023