IEF zjišťuje, jak digitalizace urychluje přechod na energetiku

Zveřejněno na
26. května 2023
Poslední aktualizace
22. dubna 2024
Digitalizace urychluje přechod na energetiku

V dnešním rychle se rozvíjejícím světě se digitální technologie staly mocným katalyzátorem transformace energetického průmyslu. Nedávný článek napsaný Mezinárodním energetickým fórem (IEF ) uvádí, jak tyto technologie mohou nejen uspokojit poptávku po energii, ale také hrát klíčovou roli při urychlení přechodu na čistší zdroje energie. Od inteligentních sítí a systémů řízení spotřeby energie až po prediktivní analýzu a strojové učení - tyto digitální nástroje umožňují průmyslovým odvětvím i jednotlivcům přijímat informovaná rozhodnutí, optimalizovat spotřebu energie a významně přispívat k dosažení našich cílů v oblasti čistého nulového klimatu.

Revoluce v řízení sítě prostřednictvím digitalizace energetiky

Podle výzkumu Světového ekonomického fóra (WEF) by zavedení digitálních technologií v energeticky náročných odvětvích mohlo do roku 2050 vést ke snížení emisí o 20 %. V rámci inteligentní síťové energetické sítě, která překypuje propojenými zařízeními, lze řízení poptávky po energii bezproblémově automatizovat a optimalizovat do té míry, že přebytečnou energii lze inteligentně přesměrovat do oblastí s nejvyšší poptávkou a spotřebou. Zajištění spolehlivého systému reakce na poptávku vyžaduje zapojení různých zdrojů energie do energetického mixu. Zatímco solární energie v noci ubývá a větrná energie vykazuje proměnlivost, alternativní zdroje jsou nezbytné pro kompenzaci těchto výkyvů a efektivní pokrytí vysokých úrovní poptávky.

Přečtěte si celý článek
Digitalizace energetiky snižuje emise CO2
Digitalizace energetiky snižuje emise CO2

Revoluce v řízení sítě prostřednictvím digitalizace energetiky

Podle výzkumu Světového ekonomického fóra (WEF) by zavedení digitálních technologií v energeticky náročných odvětvích mohlo do roku 2050 vést ke snížení emisí o 20 %. V rámci inteligentní síťové energetické sítě, která překypuje propojenými zařízeními, lze řízení poptávky po energii bezproblémově automatizovat a optimalizovat do té míry, že přebytečnou energii lze inteligentně přesměrovat do oblastí s nejvyšší poptávkou a spotřebou. Zajištění spolehlivého systému reakce na poptávku vyžaduje zapojení různých zdrojů energie do energetického mixu. Zatímco solární energie v noci ubývá a větrná energie vykazuje proměnlivost, alternativní zdroje jsou nezbytné pro kompenzaci těchto výkyvů a efektivní pokrytí vysokých úrovní poptávky.

Přečtěte si celý článek
Digitalizace energetiky je hnací silou optimalizace obnovitelných zdrojů energie

Digitalizace energetiky je hnací silou optimalizace obnovitelných zdrojů energie

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) se předpokládá, že do roku 2040 se díky zavedení digitálních technologií a lepších možností skladování energie výrazně sníží omezování solární a větrné energie v Evropské unii (EU). IEA předpovídá výrazné snížení emisí CO2 v případech, kdy nebude možné využívat solární a větrnou energii z důvodu nedostatečného slunečního nebo větrného záření. Tento transformační pokrok zdůrazňuje potenciál digitalizace a řešení pro ukládání energie při maximalizaci využití obnovitelných zdrojů energie, čímž se otevírá cesta k efektivnější a udržitelnější energetické budoucnosti.

Využití digitalizace umožňuje energetickým sítím efektivně sladit poptávku po energii se skladováním v obdobích špičkového výkonu obnovitelných zdrojů energie. Aplikace strojového učení již prokázala svou schopnost zvýšit hodnotu větrné energie přibližně o 20 %.

Přečtěte si celý článek
Strojové učení vylepšuje větrnou energii
Strojové učení vylepšuje větrnou energii

Využití digitalizace umožňuje energetickým sítím efektivně sladit poptávku po energii se skladováním v obdobích špičkového výkonu obnovitelných zdrojů energie. Aplikace strojového učení již prokázala svou schopnost zvýšit hodnotu větrné energie přibližně o 20 %.

Přečtěte si celý článek

Zajištění bezpečnosti a zabezpečení ve větším měřítku

S rostoucím využíváním dat a digitalizací v energetickém sektoru bude bezpečnost těchto systémů čelit stále většímu dohledu. Vzdělávání, monitorování, detekce, sdílená odpovědnost a kybernetická odolnost budou hrát klíčovou roli při adaptaci na digitální budoucnost energetiky. V krátkodobém horizontu navíc rychlý rozvoj digitalizace, internetu věcí (IoT) a konektivity napříč průmyslovými odvětvími významně přispěje k dosažení čistě nulových klimatických cílů.

O Mezinárodním energetickém fóru (IEF)

Mezinárodní energetické fórum (IEF) je nezisková mezinárodní organizace složená ze 71 členských zemí, která se snaží podporovat větší informovanost a vzájemné porozumění v oblasti společných energetických zájmů. Jako signatář Charty IEF se každý člen zavazuje zapojit se do globálního energetického dialogu, který fórum zprostředkovává.

IEF slouží jako neutrální prostředník pro otevřené, informované a průběžné diskuse o energetických otázkách v celosvětovém měřítku. IEF si uvědomuje vzájemnou závislost svých členských zemí v oblasti energetiky a prostřednictvím svého neutrálního rámce podporuje spolupráci a lepší pochopení společných zájmů. Tímto způsobem se fórum snaží zajistit globální energetickou bezpečnost a podpořit vzájemné porozumění mezi svými členskými zeměmi.